موزاییک پرسی


موزاییک پرسی گرانیتی (سیمان سیاه)
موزاییک پرسی گرانیتی (سیمان سیاه)

این محصول به صورت دولایه تولید میشود فشردگی  توسط ماشین های پرس صورت میگیرد که تشکیل شدن از دول.....

موزاییک پرسی گرانیتی (سیمان سیاه) 30x30cm
موزاییک پرسی گرانیتی (سیمان سیاه) 30x30cm

این محصول به صورت دولایه تولید میشود فشردگی  توسط ماشین های پرس صورت میگیرد که تشکیل شدن از دول.....

نمایش 17 تا 18 از 18 (2 صفحه)