سنگدال بتنی

سنگدال بتنی 100x50x15cm
سنگدال بتنی 100x50x15cm

سنگدال بتنی یک عضو سازه‌ای در ساختمان‌های امروزی است. دال‌های افقی بتنی ، معمولاً دارای ضخامتی بین ۱.....

سنگدال بتنی 120x50x15cm
سنگدال بتنی 120x50x15cm

سنگدال بتنی یک عضو سازه‌ای در ساختمان‌های امروزی است. دال‌های افقی بتنی ، معمولاً دارای ضخامتی بین.....

سنگدال بتنی 80x50x15cm
سنگدال بتنی 80x50x15cm

سنگدال بتنی یک عضو سازه‌ای در ساختمان‌های امروزی است. دال‌های افقی بتنی ، معمولاً دارای ضخامتی بین.....

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)