کفپوش بتنی ویبره ای

کفپوش بتنی ویبره ای (دارابی) 40x40cm
کفپوش بتنی ویبره ای (دارابی) 40x40cm

محصولات کفپوش بتنی ویبره ای دارای مقاومت برشی , فشاری و سایشی زیادی هستنند و دلیل آن تک لایه بودن و .....

کفپوش بتنی ویبره ای (سکه ای) 40x40cm
کفپوش بتنی ویبره ای (سکه ای) 40x40cm

کفپوش های ویبره ای  سکه ای تولیدی این شرکت به صورت تمام رنگی و به ضخامت 5 سانتی متردر ابعاد و .....

کفپوش بتنی ویبره ای (شیاری زرد) 20x20cm
کفپوش بتنی ویبره ای (شیاری زرد) 20x20cm

محصولات کفپوش بتنی ویبره ای  شیاری زرد دارای مقاومت برشی , فشاری و سایشی زیادی هستنند و دلیل آن.....

کفپوش بتنی ویبره ای (شیاری نابینایان) 40x40cm
کفپوش بتنی ویبره ای (شیاری نابینایان) 40x40cm

کفپوش بتونی شیاری  نابینایان : به صورت ویبره تولید شده اند.به این معناست که تحت فشار.....

کفپوش بتنی ویبره ای (طرح آلستوم) 40x40cm
کفپوش بتنی ویبره ای (طرح آلستوم) 40x40cm

محصولات کفپوش بتنی ویبره ای طرح آلستوم دارای مقاومت برشی , فشاری و سایشی زیادی هستنند و دلیل آن تک ل.....

کفپوش بتنی ویبره ای (طرح ستاره) 40x40cm
کفپوش بتنی ویبره ای (طرح ستاره) 40x40cm

کف پوش بتنی ستاره: ابعاد این محصول 40*40 بوده و در ضخامت 2.5 سانتیمترو درسه رنگ طوسی قرمز .....

کفپوش بتنی ویبره ای (طرح پنج ضلعی) 20x20cm
کفپوش بتنی ویبره ای (طرح پنج ضلعی) 20x20cm

کف پوش بتنی ویبره ای  طرح پنج ضلعی درضخامت 4 سانتی متر است.کفپوش های ویبره ای  تولیدی.....

کفپوش بتنی ویبره ای (طرح یاس طوسی) 40x40cm
کفپوش بتنی ویبره ای (طرح یاس طوسی) 40x40cm

محصولات کفپوش بتنی ویبره ای طرح یاس طوسی  دارای مقاومت برشی , فشاری و سایشی زیادی هستنند و دلیل.....

کفپوش بتنی ویبره ای (طرح یاس قرمز) 40x40cm
کفپوش بتنی ویبره ای (طرح یاس قرمز) 40x40cm

محصولات کفپوش بتنی ویبره ای طرح یاس قرمز  دارای مقاومت برشی , فشاری و سایشی زیادی هستنند و دلیل.....

کفپوش بتنی ویبره ای (پوستماری طوسی) 20x20cm
کفپوش بتنی ویبره ای (پوستماری طوسی) 20x20cm

محصولات کفپوش بتنی ویبره ای پوستماری طوسی  دارای مقاومت برشی , فشاری و سایشی زیادی هستنند و دلی.....

کفپوش بتنی ویبره ای (پوستماری طوسی) 40x40cm
کفپوش بتنی ویبره ای (پوستماری طوسی) 40x40cm

محصولات کفپوش بتنی ویبره ای پوستماری طوسی  دارای مقاومت برشی , فشاری و سایشی زیادی هستنند و دلی.....

کفپوش بتنی ویبره ای (پوستماری قرمز) 20x20cm
کفپوش بتنی ویبره ای (پوستماری قرمز) 20x20cm

کفپوش بتنی ویبره از بتن به همراه چسب بتن رو مواد افزودنی بتن تشکیل شده است بعد از مخلوط مواد ا.....

کفپوش بتنی ویبره ای (پوستماری قرمز) 40x40cm
کفپوش بتنی ویبره ای (پوستماری قرمز) 40x40cm

کفپوش بتنی ویبره از بتن به همراه چسب بتن رو مواد افزودنی بتن تشکیل شده است بعد از مخلوط مواد ا.....

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)