موزاییک پرسی 30x30cm

موزاییک پرسی ساده ایرانی زیر پارکتی 30x30cm
موزاییک پرسی ساده ایرانی زیر پارکتی 30x30cm

این محصول به صورت دولایه تولید میشود فشردگی  توسط ماشین های پرس صورت میگیرد که تشکیل شدن از دول.....

موزاییک پرسی ( سنگدانه درشت ) 30x30cm
موزاییک پرسی ( سنگدانه درشت ) 30x30cm

موزائیک پرسی از آن دسته از موزاییک هایی میباشد که تراکم خود را از طریق فشار و یا همان پرس بدست آورده.....

موزاییک پرسی (سماقی) 30x30cm
موزاییک پرسی (سماقی) 30x30cm

این محصول به صورت دولایه تولید میشود فشردگی  توسط ماشین های پرس صورت میگیرد که تشکیل شدن از دول.....

موزاییک پرسی گرانیتی (سیمان سفید) 30x30cm
موزاییک پرسی گرانیتی (سیمان سفید) 30x30cm

این محصول به صورت دولایه تولید میشود فشردگی  توسط ماشین های پرس صورت میگیرد که تشکیل شدن از دول.....

موزاییک پرسی گرانیتی (سیمان سیاه) 30x30cm
موزاییک پرسی گرانیتی (سیمان سیاه) 30x30cm

این محصول به صورت دولایه تولید میشود فشردگی  توسط ماشین های پرس صورت میگیرد که تشکیل شدن از دول.....

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)