موزاییک واش بتن 50x50cm

موزاییک واش بتن 50x50cm


موزاییک واش بتن (رودخانه ای) 50x50cm
موزاییک واش بتن (رودخانه ای) 50x50cm

 موزاییک واش بتن طرح رودخانه ای با سنگ دانه های طبیعی ساخته شده که ملات همگنی دارند و  سنگ.....

موزاییک واش بتن (سفید) 50x50cm
موزاییک واش بتن (سفید) 50x50cm

 موزاییک واش بتن سفید با سنگ دانه های طبیعی ساخته شده که ملات همگنی دارند و  سنگ دانه های .....

موزاییک واش بتن (سفید-قرمز) 50x50cm
موزاییک واش بتن (سفید-قرمز) 50x50cm

موزاییک واش بتن سفیدوقرمز با سنگ دانه های طبیعی ساخته شده که ملات همگنی دارند و  سنگ دانه های آ.....

موزاییک واش بتن (سفید-قرمز-لیمویی) 50x50cm
موزاییک واش بتن (سفید-قرمز-لیمویی) 50x50cm

موزاییک واش بتن سفیدو قرمزو لیمویی با سنگ دانه های طبیعی ساخته شده که ملات همگنی دارند و  سنگ.....

موزاییک واش بتن (سفید-قرمز-مشکی) 50x50cm
موزاییک واش بتن (سفید-قرمز-مشکی) 50x50cm

موزاییک واش بتن سفیدوقرمز و مشکی با سنگ دانه های طبیعی ساخته شده که ملات همگنی دارند و  سنگ دان.....

موزاییک واش بتن (سفید-لیمویی) 50x50cm
موزاییک واش بتن (سفید-لیمویی) 50x50cm

موزاییک واش بتن سفیدو لیمویی با سنگ دانه های طبیعی ساخته شده که ملات همگنی دارند و  سنگ دانه ها.....

موزاییک واش بتن (سفید-لیمویی-مشکی) 50x50cm
موزاییک واش بتن (سفید-لیمویی-مشکی) 50x50cm

    واش بتن اصل باید دارای ویژگی های زیر باشد :  <<  در برش های عرضی .....

موزاییک واش بتن (سفید-مشکی) 50x50cm
موزاییک واش بتن (سفید-مشکی) 50x50cm

موزاییک واش بتن سفیدومشکی با سنگ دانه های طبیعی ساخته شده که ملات همگنی دارند و  سنگ دانه های آ.....

موزاییک واش بتن (سفید-گیلاسی بیشتر) 50x50cm
موزاییک واش بتن (سفید-گیلاسی بیشتر) 50x50cm

  گروه تولیدی نوین بتن پارس  در صدد تلاش برای بهترین و بالا ترین کیفیت درمحصولات  موز.....

موزاییک واش بتن (سفید-گیلاسی) 50x50cm
موزاییک واش بتن (سفید-گیلاسی) 50x50cm

گروه تولیدی نوین بتن پارس در صدد تلاش برای بهترین و بالا ترین کیفیت درمحصولات  موزاییک و م.....

موزاییک واش بتن (قرمز) 50x50cm
موزاییک واش بتن (قرمز) 50x50cm

موزاییک واش بتن قرمز با سنگ دانه های طبیعی ساخته شده که ملات همگنی دارند و  سنگ دانه های آن تا .....

موزاییک واش بتن (قرمز-مشکی) 50x50cm
موزاییک واش بتن (قرمز-مشکی) 50x50cm

  گروه تولیدی نوین بتن پارس  در صدد تلاش برای بهترین و بالا ترین کیفیت درمحصولات  مو.....

موزاییک واش بتن (لیمویی) 50x50cm
موزاییک واش بتن (لیمویی) 50x50cm

موزاییک واش بتن لیمویی با سنگ دانه های طبیعی ساخته شده که ملات همگنی دارند و  سنگ دانه های آن.....

موزاییک واش بتن (مشکی) 50x50cm
موزاییک واش بتن (مشکی) 50x50cm

  گروه تولیدی نوین بتن پارس  در صدد تلاش برای بهترین و بالا ترین کیفیت درمحصولات  موز.....

موزاییک واش بتن (گیلاسی) 50x50cm
موزاییک واش بتن (گیلاسی) 50x50cm

گروه تولیدی نوین بتن پارس  در صدد تلاش برای بهترین و بالا ترین کیفیت درمحصولات  موزاییک .....

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)