شرایط نصب


کف پوش های بتنی به دو دسته تقسیم می شوند :

1-کف پوش های ویبره ای   2-کف پوش های پرسیهر کدام از این دسته ها به دو گروه تقسیم می شود:

2-سنگ برجسته یا طرح دار 2-صبقلی یا ساب خورده


 شرایط نصب در محصولات سنگ برجسته یا طرح دار به ترتیب شرح ذیل میباشد:

1-زیر سازی مناسب قبل از نصب که شامل فشرده و تراکم سازی سطح زیر کار می باشد.این کار به منظور جلوگیری از نفوذ آب و نشست زمین میباشد.

2-استفاده از ملات با ضخامت استاندارد و عیار سیمان بالا هنگام نصب کف پوش(در روش نصب با ملات ماسه و سیمان).

3-استفاده از ماسه بادی با ضخامت استاندارد هنگام نصب(در روش خشکه چین).

4-شیب بندی مناسب برای جلوگیری از تجمع آب در سطح کف پوش ها.

5-رعایت فاصله(بند) بین هر کف پوش که معمولا بین 5-1 سانت می باشد.

6-الف:پر کردن فواصل با دوغاب خشک برای جلوگیری از آغشته شدن سطح کفپوش به سیمان و این دوغاب شامل ترکیبی از(ماسه بادی وسیمان،پودر سنگ و سیمان)خشک میباشد.

ب:در انتها پر کردن کامل بندها یا بند کشی با ملات نم دار که این ملات ترکیبی از(سیمان سیاه یا سفید با ماسه بادی یا پودر سنگ)می باشد.

ج:استفاده از چمن مصنوعی و طبیعی برای پر کردن فضای خالی بین کف پوش ها.

د:استفاده از سنگ های طبیعی به رنگ دلخواه جهت پر کردن فضای خالی بین کف پوش ها.


 شرایط نصب در محصولات پرسی و ویبره ای صیقلی یا ساب خورده:

1-زیر سازی مناسب قبل از نصب که شامل فشرده و متراکم سازی سطح زیر کار می باشد.این کار به منظور جلوگیری از نفوذ آب و نشست زمین می شود.

2-استفاده از ملات با ضخامت استاندارد و عیار سیمان بالا هنگام نصب کف پوش.

3-شیب بندی مناسب برای جلوگیری از تجمع آب در سطح کف پوش.

4-رعایت فاصله (بند)بین هر کف پوش که معمولا بین 3-1 سانت می باشد.

5-پر کردن فاصله بند ها با دوغاب سیمان(خاکستری،سفید)و در آخر ترکیبی از پودر سنگ و سیمان.

6-تمیز کردن سطح کفپوش از دوغاب با استفاده از فرچه پلاستیکی و نمد.

7-مرطوب نگه داشتن بندها تا 2 روز پس از نصب جهت استحکام بیشتر بندها.

 

رعایت نمودن نکات مهم در نگهداری کف پوش پس از نصب:

*استفاده نکردن از نمک و مواد اسیدی

*استفاده نکردن از مواد شوینده قوی